top of page

Disclaimer

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Koen Van WYNSBERGE, AGRIUS ADVOCATEN BV, op heden een BV met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Kwaadbeek 47A (KBO nr. 0465.748.567).

De op de website verstrekte informatie en gegevens, inclusief teksten en logo’s, zijn eigendom van AGRIUS ADVOCATEN BV. De kantoornaam is als merk beschermd.

 

Met de website beoogt AGRIUS ADVOCATEN BV u vrijblijvend te informeren omtrent het advocatenkantoor en de door het kantoor aangeboden diensten. U kan op de website ook algemene juridische informatie op terugvinden.

AGRIUS ADVOCATEN BV streeft ernaar om de op de website, Linked-in of Twitter weergegeven informatie zo juist en accuraat als mogelijk weer te geven. Geen van de voormelde informatie kan evenwel worden beschouwd als een op maat verstrekt advies toepasselijk op een concreet geval.

 

Agrius ADVOCATEN BV wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in welke vorm dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de online (I.e. website, Linked-in of Twitter) verstrekte informatie. In alle geval zijn steeds de in de algemene voorwaarden opgenomen exoneratiebedingen en beperkingen van toepassing.

bottom of page