top of page

AGRIUS ADVOCATENKANTOOR

Gespecialiseerd in

  • omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu)

  • pacht

  • agrarisch recht

VOORKEURMATERIES

OMGEVINGSRECHT

 

Omgevingsvergunningen (i.e. milieu- en natuurvergunningen, steden-bouwkundige vergunningen), bodemwetgeving, het zijn maar enkele voorbeelden van administratieve handelingen, die een steeds grotere impact krijgen op de dagdagelijkse praktijk van een onderneming.

Wenst u uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden? Beschikt u hiertoe over de vereiste vergunningen? Wat indien er zich op uw bedrijf een bodemverontreiniging voordoet? Bent u dan saneringsplichtig? Wat te doen na een controle op uw bedrijf? Hoe te ageren bij klachten vanuit de omgeving? Wat indien de overheid de bestemming van uw bedrijfsgronden en/of gebouwen wil wijzigen? Het aantal praktische vragen waarmee u geconfronteerd kunt worden bij uw bedrijfsvoering zijn niet te onderschatten.

AGRARISCH RECHT

 

De landbouwsector is een sector die in al zijn diversiteit gekenmerkt wordt door specifieke juridische omkadering. Enerzijds is er de talrijke en uitgebreide randwetgeving die van toepassing is op het hedendaagse land- en tuinbouwbedrijf. Denk maar aan de mestwetgeving, waterwetgeving en regelgeving inzake betalingsrechten. Stuk voor stuk regelgeving die technisch en complex is en waarvan inbreuken dikwijls zware financiële gevolgen kunnen hebben op uw landbouwbedrijf.

Anderzijds zijn er tal van uitzonderingswetten die de cruciale momenten in het bestaan van een landbouwbedrijf regelen of die een belangrijke impact hebben op uw bedrijfsvoering. De Wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven, uitgesteld loon, wet op de verticale integratie in de landbouw, Wet op de ruilverkaveling … . Ook voor geschillen in het kader van deze uitzonderingswetgeving kan u bij Mr. Van Wynsberge terecht.

PACHT

 

Waarschijnlijk heeft geen enkele wetgeving een grotere impact op het agrarische grondgebruik dan de pachtwet. Niet zelden wordt u als pachter of verpachter geconfronteerd met een opzeg, een geschil omtrent de berekening van een uittredingsvergoeding, vragen met betrekking tot de overdraagbaarheid van pachtrechten, de wederzijdse rechten en verplichtingen van pachter en verpachter,… Mr. Van Wynsberge geeft u graag advies op maat binnen deze specifieke materie.

Voorkeurmateries

ONZE VISIE

Specialisatie en uitgebreide ervaring

Het advocatenkantoor Agrius is gespecialiseerd in juridische geschillen in het omgevingsrecht, pacht en het agrarisch recht. Onze uitgebreide ervaring met deze specialisatiedomeinen zorgt ervoor dat we u steeds de meest pragmatische oplossing kunnen adviseren.

Individuele aanpak en bereikbaarheid

Agrius is vlot bereikbaar (Op 2 km van de afrit van de E40 -Wetteren). U kan telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Voor wie?

Problemen met uw omgevingsvergunning (i.e. milieuvergunning, natuurvergunning, stedenbouwkundige vergunning) ?

Het is de missie van het kantoor om u als particulier of ondernemer bij te staan op dit vaak onbekende terrein en u veilig en behouden door de administratieve en gerechtelijke procedures te loodsen. We proberen steeds om zo snel mogelijk tot een resultaat te komen en lang uitlopende procedures zo veel mogelijk te vermijden.

Koen Van Wynsberge heeft ook ervaring met Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, PAS, ruilverkavelingen, erfdienstbaarheden en kan u hierover gericht adviseren.

Transparantie

Al bij het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van de complexiteit en mogelijke kosten van uw dossier.

Ook zijn de toepasselijke algemene voorwaarden beschikbaar.

Bij de afrekening van de prestaties krijgt u steeds een gedetailleerd en duidelijk overzicht.

our_vision
website 2018.png
KOEN VAN WYNSBERGE

Tel: 0475/91.27.95

koenvanwynsberge@agrius.be

WIE

Koen Van Wynsberge behaalde zijn diploma als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003. Hij legde op 1 september 2003 de eed af als advocaat. Nadien vervulde hij zijn stageverplichtingen aan de Antwerpse balie bij Mr. Hugo Sebreghts (GSJ). Op 1 oktober 2006 vervoegde hij het kantoor De Peuter en vennoten aan de Leuvense balie. 

Sedert 1 januari 2007 is Mr. Van Wynsberge actief als vennoot en zaakvoerder van het advocatenkantoor Agrius Advocaten.

Sinds 1 mei 2013 is Mr. Van Wynsberge ingeschreven aan de balie te Gent. Hij legt zich bij voorkeur toe op juridische betwistingen binnen het omgevingsrecht (stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieuwetgeving,…. ) en pacht en agrarisch recht.

Koen Van Wynsberge treedt op als raadsman in dossiers die behandeld worden voor de diverse burgerlijke en administratieve rechtenbanken, en op hoorzittingen bij diverse administratieve overheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Koen Van Wynsberge.

Mr. Koen Van Wynsberge is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Gent.

Het kantoor van Mr. Van Wynsberge is gevestigd te 9860 Oosterzele, aan de Kwaadbeek 47a.

Mr. Van Wynsberge Koen oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV. Zijn BV heet Agrius Advocaten BV.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9860 Oosterzele, aan de Kwaadbeek 47a.

Het ondernemingsnummer van het kantoor van Mr. Van Wynsberge is BE 0465.748.567.

Per e-mail kan u Mr. Van Wynsberge Koen bereiken via koenvanwynsberge@agrius.be.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Van Wynsberge Koen is verzekerd via de verzekering van Orde van advocaten (balie van Gent).

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Mr. Van Wynsberge Koen terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor vergunningverlenende overheden, burgerlijke en administratieve rechtbanken.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Van Wynsberge Koen bereiken:

via post op het adres: Kwaadbeek 47A, 9860 Oosterzele

via fax op het nummer: 09/270.00.71

via e-mail op het adres: koenvanwynsberge@agrius.be

of via telefoon op het nummer: 0475/91.27.95

ATTORNEYS

CONTACTGEGEVENS

ADRES

Kwaadbeek 47a 9860 Oosterzele

Email: koenvanwynsberge@agrius.be
Tel:  0475/91.27.95

Fax:  09/270.00.71

Agrius Advocaten BV (BE0465.748.567)

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

Contactformulier

Success! Message received.

© 2020 Koen Van Wynsberge

contact

TERUG NAAR BOVEN

bottom of page